Cacau, solubles de cacau i xocolata

Els nostres estudis

Desenvolupar la metodologia per a la caracterització de compostos fenòlics i solubles de l’cacau mitjançant tècniques de cromolitografia liquida d’alta resolució (LC-MS / MS).

S’han dut a terme múltiples assaigs clínics amb humans per a l’estudi de la biodisponibilitat d’aquests compostos i els seus metabòlits presents en plasma i orina, en els quals es demostra que el consum regular de cacau i derivats redueix els nivells de LDL oxidada augmentant els de HDL i es redueixen els biomarcadors d’inflamació relacionats amb la malaltia cardiovascular.