Frutas cítricas

Compostos fenòlics en cítrics

La majoria de les espècies cítriques acumulen quantitats substancials de flavonoids durant el seu desenvolupament. Tots els flavonoides descrits en Cítrics sp. poden ser classificats en els següents grups: flavanonas, flavones i flavonols. La naringina (naringenin 7-O-neohesperidòsid), un glicòsid de flavanona, és distintivament dominant en l’aranja (C. paradisi), i és responsable del sabor amarg dels sucs d’aranja. La narirutina (naringenin-7-O-rutiòsid) es troba també present a l’aranja, però en menor proporció.

Coneix més

En dècades recents, nombrosos estudis han demostrat la importància biològica dels flavonoides cítrics destacant l’activitat antiinflamatòria, anticarcinogènica i antitumoral.

Els compostos fenòlics són sotmesos al metabolisme intestinal/hepàtic en l’organisme; les formes moleculars que arriben a la circulació perifèrica i teixits són diferents a les presents en els aliments. En general, les formes predominants en plasma són conjugats (glucurònids o sulfats, amb o sense metilació). Aquests compostos són químicament diferents dels seus compostos progenitors, diferenciant-se en mida, polaritat i forma iònica, el que indica que el seu comportament fisiològic pot ser diferent.

Els nostres estudis

Actualment identifiquem la presència de compostos fenòlics en extractes de fruites cítriques i avaluem l’absorció dels mateixos en mostres biològiques després d’una administració oral.