Empreses

El grup Polyphenol Research té una àmplia i consolidada experiència en projectes d’innovació en col·laboració amb empreses de les àrees de l’alimentació i la nutrició. Promovem la transferència de coneixement científic i tecnologia per al desenvolupament de nous productes.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Estem especialitzats en el desenvolupament d’aliments enriquits amb compostos bioactius tant per al consum humà com animal. Examinem l’ús de subproductes industrials per a la seva revalorització i reutilització en el desenvolupament de nous aliments funcionals, promocionant així l’economia circular. Treballem en col·laboració amb empreses del sector alimentari en projectes d’innovació per impulsar la creació de productes més saludables, sostenibles i que ofereixin beneficis nutricionals addicionals i promoguin el benestar general.

Avaluem la durabilitat i qualitat dels aliments amb elevat contingut en compostos bioactius per determinar com aquests es mantenen en els productes al llarg del temps. Examinem possibles canvis físics i/o químics generats per factors com el temps, la temperatura, la humitat i la llum, entre d’altres. En funció dels resultats obtinguts, es poden fer ajustos en la formulació dels aliments, així com en les recomanacions d’emmagatzematge i conservació per garantir els estàndards de qualitat i seguretat durant la seva vida útil.

Promovem la creació d’aliments més saludables i funcionals a través de la recerca agronòmica (optimització de tècniques de cultiu, ús de fertilitzants orgànics i gestió sostenible del sòl) i el desenvolupament de tecnologies d’extracció (extracció amb dissolvents, tecnologia d’alta pressió, tècniques d’extracció enzimàtica). Col·laborem amb empreses per optimitzar els processos de producció i transformació d’aliments rics en compostos bioactius, com els polifenols i els carotenoides. Això implica avaluar i millorar les etapes de processament, com la formulació de productes i/o el tractament tèrmic, amb la finalitat de preservar els compostos bioactius i garantir la seva estabilitat i biodisponibilitat.

Utilitzem els estudis sobre els efectes de la cocció en aliments rics en compostos bioactius per millorar el coneixement sobre com la cocció afecta la presència i disponibilitat d’aquests compostos. Això ens permet oferir pautes i recomanacions (temperatura de cocció, duració del procés, tècniques culinàries…) per a una cocció adequada que preservi els beneficis nutricionals dels compostos bioactius en els aliments. Col·laborem amb la indústria per garantir la qualitat dels aliments de cinquena gamma.

NUTRICIÓ

Desenvolupem assajos per identificar i validar biomarcadors de consum en mostres biològiques de diferents productes alimentaris mitjançant estudis en poblacions humanes. A més, oferim serveis d’assessorament i consultoria per a l’aplicació de biomarcadors en estratègies de màrqueting i desenvolupament de productes, així com la col·laboració en projectes de recerca. Aquests serveis permeten comprendre i utilitzar de manera efectiva els biomarcadors de consum per millorar la qualitat i comercialització de productes alimentaris.

Realitzem estudis de biodisponibilitat de compostos bioactius presents tant en aliments com en suplements nutricionals. A través de l’anàlisi de mostres biològiques, l’avaluació de la biodisponibilitat i l’estudi de les interaccions amb altres nutrients, oferim recomanacions i assessorament per millorar la formulació de productes i optimitzar la biodisponibilitat dels compostos estudiats. El nostre objectiu és comprendre com aquests compostos s’absorbeixen, distribueixen, metabolitzen i eliminen en l’organisme humà, amb la finalitat de maximitzar la seva disponibilitat i activitat biològica.

Portem a terme estudis d’intervenció amb aliments com l’oli d’oliva, el tomàquet, l’arxiu entre altres aliments. A través d’un enfocament integral, dissenyem i realitzem investigacions que permeten avaluar els efectes del consum d’aquests aliments en la salut humana, analitzant mostres biològiques i avaluant els riscos i beneficis. Basant-nos en els nostres resultats, oferim recomanacions i divulgació científica per promoure una alimentació saludable i col·laborem amb empreses i entitats del sector per desenvolupar aliments més saludables i funcionals. El nostre objectiu és contribuir al coneixement científic i millorar la qualitat de vida mitjançant la recerca.

Investiguem la relació entre el consum d’aliments i la salut. Realitzem estudis epidemiològics per analitzar com els aliments que consumim impacten en el nostre benestar i en el desenvolupament de malalties. Mitjançant l’anàlisi de dades epidemiològiques, assajos clínics i biomarcadors, busquem identificar els beneficis i els riscos associats a diferents patrons alimentaris. Proporcionem una base científica sòlida que permeti recomanar una alimentació saludable, així com assessorar empreses i organitzacions en el desenvolupament de productes i estratègies de màrqueting que promoguin la salut i el benestar. Treballem per fomentar la comprensió i la consciència sobre la importància de la relació entre el consum d’aliments i la salut.

CONTACTA AMB NOSALTRES