Avís Legal

Universitat de Barcelona, ​​Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (08007 Barcelona) NIF Q0818001J, posa a disposició al seu lloc web polyphenolresearch.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’Universitat de Barcelona per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web polyphenolresearch.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.
L’accés al lloc web d’Universitat de Barcelona implica sense reserves l’acceptació de les condicions generals d’ús presents que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals:
PRIMERA.- El lloc web d’Universitat de Barcelona ha estat realitzat per una banda, per tal de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i de l’altra, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb Universitat de Barcelona per sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
2.1.- La utilització del lloc web de la Universitat de Barcelona no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’USUARI es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Universitat de Barcelona prohibeix els següents:
2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de la Universitat de Barcelona oa tercers.
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing”)
2.2.- Universitat de Barcelona podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
3.1.- Universitat de Barcelona utilitzant fonts internes i externes de manera que Universitat de Barcelona únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- Tercers aliens a, Universitat de Barcelona, ​​bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a altres llocs web oa notícies d’altres llocs dels quals no és titular Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L’USUARI que vulgui establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web d’Universitat de Barcelona no farà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en aquest lloc web.
3.3.- Universitat de Barcelona es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-
4.1.- Universitat de Barcelona en cap cas serà responsable de:
4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius
4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
4.2.- Universitat de Barcelona es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, Universitat de Barcelona col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca d’Universitat de Barcelona, ​​Polyphenol Research i Anioxidants Naturals, que inclou tant el nom com el logotip, llevat del consentiment exprés d’Universitat de Barcelona. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web d’Universitat de Barcelona -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentats elements protegits excepte consentiment exprés de la Universitat de Barcelona.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de la província de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Universitat de Barcelona podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de la Universitat de Barcelona.

Utilització de cookies

Universitat de Barcelona utilitza cookies per obtenir informació i fer anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web polyphenolresearch.com -que sempre es pot consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza Universitat de Barcelona són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’USUARI ni es pot accedir mitjançant les dades en cap cas a les dades que l’USUARI pugui tenir al disc dur. La identitat de l’USUARI mai no és inserida directament a la galeta i per tant no és interceptable. Les úniques galetes no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de l’USUARI quan voleu tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l’USUARI insereixi manualment les vostres claus. En tot cas, si l’USUARI vol que no s’instal·lin aquestes galetes té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web d’Universitat de Barcelona.