Compostos Fenòlics de l’Oli d’Oliva Verge Extra

L’oli d’oliva verge és un aliment funcional ric en àcids grassos monoinsaturats (principalment àcid oleic) i és font de compostos minoritaris bioactius. Els compostos fenòlics majoritaris en l’oli d’oliva són l’hidroxitirosol i el tirosol, així com els polifenols del grup dels secoiridoids, com les formes dialdehídiques de l’oleuropeïna i el ligstròsid, units a un grup carboximetil, o en forma de agliconas.

Coneix més

L’oli d’oliva és el greix característic de la dieta mediterrània, que ha estat associada amb una menor incidència de malalties coronàries i alguns tipus de càncer. Els beneficis biològics de l’oli d’oliva verge en la prevenció de l’oxidació de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) sembla que, no només estan vinculats al seu alt contingut en àcids grassos monoinsaturats, sinó també al seu contingut fenòlic.

La qualitat de l’oli d’oliva està relacionada amb la seva composició química, la seva estabilitat oxidativa i les característiques sensorials. Aquests paràmetres es veuen afectats per les condicions edafoclimàtiques, les pràctiques agronòmiques, la varietat de les oliveres, el grau de maduresa de les olives i, finalment, pels paràmetres tecnològics del processat.

Els nostres estudis

Desenvolupar metodologies per a la caracterització del perfil fenòlic, de l’α-tocoferol i del β-carotè en olis d’oliva verges, la determinació de l’hidroxitirosol i tirosol en mostres d’orina humana, i els metabòlits dels polifenols de l’oli d’oliva en la fracció de lipoproteïnes de baixa densitat.

Estudiar l’efecte del tipus d’extracció i els diferents paràmetres durant el procés d’extracció sobre el perfil fenòlic de l’oli.

Realitzar assajos clínics en humans per estudiar la biodisponibilitat d’aquests compostos i els seus metabòlits, tant en plasma com en orina, que donen suport a la hipòtesi que una ingesta diària d’oli d’oliva verge promou la protecció enfront dels canvis que pateixen les LDL prèvies a la seva oxidació.