Mel

La mel és apreciada pel seu valor com a edulcorant i per ser un element funcional en la medicina tradicional. Nombrosos estudis han demostrat la seva aplicació terapèutica gràcies a les seves propietats antibacterianes, antiinflamatòries i l’aplicació en tecnologia alimentaria a causa que contribueix a frenar reaccions oxidatives i d’enfosquiment enzimàtic. A més, a causa del seu contingut en polifenols, diversos estudis s’han focalitzat en avaluar les seves propietats antioxidants.

En l’actualitat, la indústria alimentària presenta un creixent interès sobre el contingut d’antioxidants en diferents aliments, a causa dels beneficis en la salut associats al seu consum.

Els nostres estudis

El nostre grup de recerca es caracteritza pel desenvolupament d’un coneixement pràctic i aplicable. És per això que alguns dels nostres objectius principals han estat el desenvolupament d’un mètode analític aplicable a processos de control de qualitat per a la determinació de polifenols totals de la mel, així com avaluar l’impacte del processat i del temps sobre aquests polifenols.