Partnerships

Polyphenol Research Group té una àmplia experiència en col·laboracions amb altres grups de recerca nacionals i internacionals en l’àmbit de l’alimentació i la nutrició a través de consorcis i projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Som un grup inter- i multidisciplinar compromès a promoure la generació i la transferència de coneixement científic. Tant si el teu grup pertany a una universitat, un centre hospitalari o un centre de recerca i cerca establir una col·laboració, no dubtis en contactar amb nosaltres. Estem disposats i motivats a treballar conjuntament en projectes de recerca.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Examinem l’ús de subproductes agroalimentaris per revalorar-los i reutilitzar-los en el desenvolupament de nous aliments o altres usos, promovent així l’economia circular. Tenim experiència en projectes amb altres grups de recerca promovent la seva utilització, com a complements alimentaris i usos cosmètics.

Optimització de les condicions de formulació, emmagatzematge i conservació de components bioactius i aliments. Avaluem la durabilitat i la qualitat d’aliments amb elevat contingut en compostos bioactius per determinar-ne l’estabilitat en els productes alimentaris. Estudiem possibles canvis físics i/o químics com el temps, a causa de factors externs com la temperatura, la humitat i la llum, entre d’altres i com prevenir-los.

Promovem l’obtenció d’aliments més saludables i funcionals mitjançant la investigació agronòmica i la gestió sostenible del sòl i el desenvolupament de tecnologies d’extracció de compostos bioactius. Optimització de processos de producció i transformació d’aliments rics en compostos bioactius, com ara els polifenols i els carotenoides.

Realitzem estudis de cuinat per determinar l’efecte de les tècniques culinàries en el contingut i la biodisponibilitat dels compostos bioactius presents en els aliments. Això ens permet elaborar pautes i recomanacions (temperatura de cocció, durada del procés, tècniques culinàries…) per al cuinat adequat que preservi els beneficis nutricionals dels compostos bioactius als aliments.

Tenim experiència en l’estudi de varietats locals i tradicionals d’aliments d’origen vegetal que puguin aportar un valor afegit i distintiu. Aquestes investigacions promouen la protecció de la biodiversitat i el ressorgiment de varietats amb especial rellevància històrica o territorial.

NUTRICIÓ HUMANA

Avaluem l’efecte de l’exposoma a la salut, amb l’ús metabolòmic dirigit i no dirigit. Analitzem metabòlits a través de noves tècniques d’anàlisi química de mostres biològiques humanes (orina, femta, plasma, saliva…) així com de mostres d’origen animal (teixits, plasma…). Determinem biomarcadors de consum i anàlisi de la biodisponibilitat de compostos bioactius.

Realitzem estudis d’intervenció nutricional i participem en estudis multicèntrics importants (PREDIMED, PREDIMEDPLUS, PROGRAMA SI!…) per investigar l’efecte del consum de determinats aliments i patrons alimentaris en la salut humana (mortalitat, esdeveniments cardiovasculars, marcadors d’inflamació, rendiment cognitiu, etc.).

CONTACTA AMB NOSALTRES