Tomàquet

Els tomàquets representen una important font de nutrients, minerals i vitamines, a més, de contenir diversos compostos bioactius com són els compostos fenòlics i els carotenoides.

Coneix més

Les classes estructurals dels polifenols del tomàquet inclouen flavonols, flavanonas, flavones i àcids fenòlics. Entre els flavonols, podem trobar la quercetina, kaemferol i en gran mesura la rutina. Dins de les flavanones, trobem la naringenina i entre les flavones destaca l’apigenina. Entre els àcids fenòlics destaquen els àcids hidroxibenzoics com l’àcid gàl·lic o l’àcid protocateic i els àcids hidroxicinàmics com el àcid 5-cafeoilquínic. Entre els carotenoids més representatius del tomàquet, destaquen el licopè i el β-carotè.

El consum regular de tomàquets i els seus productes s’associa a un menor risc de patir certs tipus de càncer i malalties cardiovasculars. Hi ha diversos estudis in vitro, en animals i en humans en què s’estudien els efectes del consum de tomàquet o els seus derivats sobre marcadors d’aquest tipus de malalties atribuint aquests efectes beneficiosos als compostos bioactius que conté el fruit.

Els nostres estudis

El nostre grup de recerca ha identificat i quantificat tant els polifenols i els carotenoides presents en el tomàquet i productes derivats del tomàquet com els metabòlits generats després de la ingesta d’aquests productes en mostres de plasma i orina. A més s’ha estudiat la biodisponibilitat d’aquests compostos i el seu efecte sobre la salut cardiovascular en diversos estudis d’intervenció en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona.