Visita d’investigadores de la Universitat de Grénoble

Organitzat des del Vicerectorat de Recerca de la UB, ahir 12 de gener va tenir lloc al Campus de Torribera una visita d’investigadors de la Universitat de Grénoble (UGA) encapçalat per Christophe Moinard, director de la SFR Nutrition ” Structure Federative de Recherche” per tal d’ampliar contactes i trobar interessos comuns. A la trobada hi va haver diverses presentacions dels diferents grups de recerca francesos i de la UB, entre els quals el nostre grup de recerca, i es va treballar en un recull d’idees per a la identificació possibles sinèrgies.