Estudis de biodisponibilitat

La biodisponibilitat oral depèn bàsicament de la permeabilitat del compost en el lloc d’absorció, de l’efecte metabòlic que pateix a nivell intestinal i hepàtic i també de la microbiota intestinal, entre d’altres. Els processos que pateix un compost bioactiu des de la seva administració oral fins a la seva eliminació de l’organisme consisteixen en: l’alliberament del compost d’interès de la matriu que el conté, de l’absorció a través de les membranes cel·lulars fins a la circulació sistèmica i de la distribució en els teixits i òrgans. Durant aquest procés, els compostos es metabolitzen com a conseqüència de la seva interacció amb els enzims presents en els òrgans que travessen. Finalment, s’excreten de l’organisme.

Existeix evidència de que les propietats biològiques dels polifenols depenen de la seva biodisponibilitat i de la quantitat consumida. La biodisponibilitat de compostos fenòlics ha estat determinada per la concentració en mostres d’orina i plasma després de la ingestió de compostos purs o aliments amb concentracions conegudes.

Els nostres estudis

  • Avaluar l’efecte de la matriu dels compostos sobre la biodisponibilitat.
  • Estudiar l’absorció intestinal mitjançant el model de perfusió intestinal d’un sol pas en ratolí.
  • Avaluar l’efecte de la microbiota intestinal en la permeabilitat intestinal i en el perfil metabòlic.
  • Identificació i quantificació de metabòlits gràcies a l’ús combinat de dues tècniques cromatogràfiques LC-ESI-LTQ-Orbitrap i HPLC-ESI-MS/MS.