Biomarcadors nutricionals

Els qüestionaris dietètics solen tenir limitacions fent que el càlcul de la ingesta dietètica no s’ajusti a la realitat. Els Biomarcadors Nutricionals són un mètode més objectiu de mesurament de consum alimentari.

Actualment, l’estudi de biomarcadors nutricionals s’usa per avaluar la ingesta alimentària, estat nutricional i efectes d’aliments o components de la dieta sobre indicadors de salut i/o malaltia. Tal és la seva importància, que s’està incrementant el nombre de investigacions amb l’objectiu d’aprofundir en el desenvolupament de nous biomarcadors nutricionals.

Donada la importància d’aquest tema, el nostre grup busca desenvolupar nous mètodes d’identificació i millores de biomarcadors específics d’ingesta alimentària, efecte i/o malaltia, usant tecnologies òmiques.

Els nostres estudis

Analitzem components bioactius de la dieta, com polifenols en orina i vam estudiar el seu efecte en la prevenció de malalties cardiovasculars. De la mateixa manera, vam analitzar també altres compostos bioactius com carotenoides i / o vitamines sobre la pressió arterial.

Avaluem la influència que tenen certs metabòlits derivats de la ingesta de polifenols i carotenoides en la salut i malaltia. A més, identifiquem i quantifiquem polifenols produïts pel metabolisme de la microbiota, i estudiem la seva relació amb indicadors de salut cardiovascular.