Estudis clínics

En el grup Antioxidants Naturals avaluem l’efecte del consum de polifenols mitjançant estudis clínics realitzats en animals i humans. A més, analitzem l’efecte de la matriu i / o les dosis sobre l’absorció dels diferents compostos fenòlics.

Estudis clí­nics

Estudis epidemiològics han demostrat que el consum de tomàquet pot tenir un efecte protector en la prevenció de malalties cardiovasculars. El nostre grup ha realitzat diversos estudis clínics en relació a aquest aliment que és altament consumit per la població espanyola.

El primer estudi realitzat amb tomàquet es va realitzar en col·laboració amb el “Centre Nacional d’Investigació d’Egipte” per mesurar l’excreció de polifenols totals en orina de nens egipcis. Actualment, avaluem l’efecte del consum crònic de suc de tomàquet, en diferents dosis, sobre la pressió arterial i funció endotelial en pacients amb alt risc cardiovascular. A més, per comprendre millor la patogènesi de l’efecte del tomàquet en la pressió arterial, busquem relacionar els canvis en la pressió arterial, les variacions en els nivells de licopè en plasma i els polifenols en l’orina amb els canvis en l’expressió d’aquells gens candidats .

Avaluem els metabòlits del resveratrol presents en l’orina com a potencial biomarcador del consum de vi en humans. Realitzem dos assajos prospectius, aleatoritzats, creuats, controlats i cecs simples, en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona.

El cacau conté quantitats importants de flavonoids, principalment catequina i epicatequina. Aquesta última ha estat àmpliament estudiada en el nostre grup.

En col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, hem determinat els metabòlits de la epicatequina excretats en orina després de la ingesta d’una ració estàndard d’un batut de cacau i l’efecte que tenen aquests metabòlits en la capacitat antioxidant total de les orines. D’aquesta manera, es pretenia conèixer si totes les conjugacions que els flavonoides del cacau pateixen durant el seu metabolisme afecten la seva bioactivitat i, per tant, els seus possibles efectes beneficiosos per a la salut.

També vam estudiar el possible efecte de la llet en l’excreció dels metabòlits de la epicatequina del cacau en voluntaris sans i observar així si hi ha una interferència dels components de la llet en la fase II del metabolisme dels polifenols.

FRIDA (Efecte dels polifenols de la dieta en la sensibilitat a la insulina, marcadors d’inflamació i en la incidència de la diabetis tipus II) és el primer estudi que busca avaluar l’efecte de la dieta mediterrània enriquida en aliments rics en compostos fenòlics sobre la modulació dels factors de risc de la diabetis mellitus tipus 2, els possibles mecanismes d’acció d’aquests components i estudiar la possible sinergia entre els mateixos. És un assaig clínic d’intervenció, prospectiu, aleatoritzat, paral·lel, obert i controlat sobre l’efecte dels polifenols en la dieta mediterrània en la incidència de diabetis mellitus tipus 2.

Realitzem un estudi pilot per avaluar l’efecte d’una dieta ecològica a curt termini respecte a una convencional. Farem estudis epidemiològics i d’intervenció per comprovar si els vegetals i fruites conreades en l’agricultura orgànica són més beneficiosos per a la salut que els produïts convencionalment.