L’estudi ARISTOTLE descriu els beneficis potencials del consum de cacauets en persones joves i sanes

El treball publicat en la revista Clinical Nutrition aporta nous coneixements sobre els efectes saludables que té una dieta rica en fruita seca en la salut humana. Segons l’estudi, que està centrat en el consum de cacauets, la ingesta diària de productes d’aquesta fruita seca podria tenir efectes beneficiosos en el rendiment cognitiu i en la resposta a l’estrès en individus joves i sans.

El treball s’ha dut a terme amb un grup de 63 persones sanes d’entre divuit i trenta-tres anys que van incloure una porció regular de productes de cacauet en la seva ingesta diària. «La majoria d’estudis d’intervenció nutricional s’han fet en una població amb obesitat, síndrome metabòlica o amb risc de patir malalties cròniques», explica la professora Rosa M. Lamuela. «En aquest perfil de població de risc —continua—, és més fàcil observar un efecte beneficiós si canviem el patró alimentari o bé introduïm un aliment sa en la dieta habitual». En el nou estudi, en canvi, s’observa «l’efecte beneficiós de la ingesta diària de productes de cacauet en la millora del rendiment cognitiu i en la resposta a l’estrès en una població jove i sana, que és un grup on és més difícil observar qualsevol efecte sobre la salut», precisa Lamuela.

Més informació en l’enllaç a la notícia en la web de la UB: https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2021/10/012.html?

Article de referència:

Parilli-Moser, I.; Domínguez-López, I.; Trius-Soler, M.; Castellví, M.; Bosch, B.; Castro-Barquero, S.; Estruch, R.; Hurtado-Barroso, S.; Lamuela-Raventós, R.M. “Consumption of peanut products improves memory and stress response in healthy adults from the ARISTOTLE study: a 6-month randomized controlled trial”. Clinical Nutrition, 2021. Doi: 10.1016/j.clnu.2021.09.020