Busquem candidats per a realitzar la tesi doctoral!

Comencem una nova selecció de candidats que desitgin realitzar la seva tesi doctoral en el nostre grup de recerca. Aquestes noves tesis doctorals estaran enfocades tant en l’àmbit de la Ciència i tecnologia dels aliments com en l’àmbit de la Nutrició. En qualsevol cas els candidats hauran d’optar a convocatòries d’ajudes públiques nacionals o del seu país d’origen que els permetin dur a terme aquests estudis. En aquesta ocasió el perfil de candidats que busquem és el següent:

Bons expedients acadèmics en els seus estudis de grau (mínim 8 en el sistema de qualificació espanyol) i de màster (mínim 8,5 en el sistema de qualificació espanyol).
Graduats en Química, Bioquímica, Farmàcia o altres disciplines que aportin experiència en l’anàlisi química i/o treball en el laboratori.

Si esteu interessats i compliu els requisits podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en gr.polyphenolresearch@ub.edu